Okebet Casino: Account Management

Inilalaan ng Okebet Casino ang karapatan sa sarili nitong pagpapasya at sa lahat ng oras, na:

  • Tumangging magbukas ng Okebet Account at/o magsara o magsuspinde ng umiiral nang Okebet Account nang walang anumang paliwanag.
  • Tumangging tumanggap ng mga deposito nang walang anumang paliwanag.
  • Humiling ng mga dokumento para ma-verify:

a. ang pagkakakilanlan ng May-ari ng Account,

b. kanyang awtorisasyon na gumamit ng isang partikular na Card o anumang paraan ng pagbabayad;at/o

c. iba pang mga katotohanan at impormasyong ibinigay ng May-ari ng Account.

Ang nasabing kahilingan ay maaaring gawin sa anumang naibigay na sandali at ang Okebet ay may karapatan na suspindihin ang isang account na nakabinbing imbestigasyon.

Maglipat at/o lisensya, nang walang paunang abiso, ng data patungkol sa isang May-ari ng Account sa anumang iba pang legal na entity, sa anumang bansa, napapailalim sa Okebet na ginagarantiyahan na ang nasabing data sa lahat ng oras ay inililipat at pinamamahalaan alinsunod sa mga naaangkop na batas, mga pagkilos sa proteksyon ng data at/o katulad nito.

Ilipat at/o lisensya, nang walang paunang abiso, ang mga karapatan at pananagutan patungkol sa isang May-ari ng Account sa anumang iba pang legal na entity, sa anumang bansa, na napapailalim sa Okebet na ginagarantiyahan ang mga pananagutan na pinarangalan.

Hawak at pamahalaan ang mga pondong pagmamay-ari ng Mga May-hawak ng Account alinsunod sa pangkalahatang tinatanggap na mga alituntunin para sa pamamahala ng pera tungkol sa mga naturang pondo; maaaring kabilang dito ang isang Financial Institution at/o isang Payment Solution Provider na pinagkatiwalaang humawak ng mga pondo sa pangalan ng at/o para sa kapakinabangan ng mga May-hawak ng Account.

Isagawa ang Forfeiture Policy nito na kinabibilangan ng mga sumusunod na probisyon:

a. I-forfeit at/o kumpiskahin ang mga pondong makukuha sa isang Okebet Account at/o tumangging tuparin ang isang claim, kung sakaling, direkta o hindi direktang: (i) ang Mga Panuntunan ng Okebet ay nilabag; at/o (ii) iba pang mga hindi awtorisadong aktibidad ay naganap na may kaugnayan sa isang kaganapan sa pagtaya at/o pagpapatakbo ng isang Okebet Account (tulad ng, ngunit hindi limitado sa, paglabag sa batas o iba pang mga regulasyon, paglabag sa mga karapatan ng isang third party, pandaraya, at pandaraya)

b. Suspindihin at/o kanselahin ang paglahok ng isang May-ari ng Account sa mga laro, aktibidad na pang-promosyon, kumpetisyon o iba pang mga serbisyo, sa tuwing may opinyon ang Okebet na may mga lehitimong alalahanin na ang isang Okebet Account ay, naging, o maaaring gamitin para sa ilegal, mapanlinlang o hindi tapat na mga gawi;

c. Suspindihin at/o kanselahin ang paglahok ng May-hawak ng Account sa Mga Serbisyo, at/o i-forfeit at/o kumpiskahin ang mga pondong makukuha sa kanilang Okebet Account kung ang May-hawak ng Account ay makikitang direktang lumalabag sa anumang mga probisyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon nito gaya ng:

• Pandaraya

• Hindi regular na paglalaro tulad ng pantay, zero o mababang margin na taya o pagtaya sa hedge upang iwasan ang kinakailangang turnover ng bonus

• Hindi awtorisadong pag-takeover ng account na ginawa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng parehong device at/o paggamit ng anumang iba pang nauugnay na indicator gaya ng IP address at nakabahaging karaniwang gawi sa pagtaya

• Pag-empleyo o paggamit ng system (kabilang ang mga makina, robot, computer, software o anumang iba pang automated system) na idinisenyo upang talunin o may kakayahang talunin ang Client Application at/o Software.

• Iba pang mga pamamaraan na direktang lumalabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng Okebet.

Tanggihan at/o baligtarin ang pag-withdraw ng mga hindi nagamit na mga deposito hanggang sa ang pag-verify ng mga pondong ito ay maituturing na kasiya-siya.

Author

  • Joe

    a passionate wordsmith, breathes life into his keyboard with every stroke. Armed with a keen eye for detail and a love for storytelling, he navigates the digital landscape, crafting engaging content on various topics. From technology to travel, his blog captivates readers, leaving them yearning for more.